BIENVENIDOS
Este es el BLOG DE LA REVISTA Y DEL FOMENTO DE LA LECTURA EN NUESTRO INSTITUTO.Si tienes algo que contar, lo que sea, tendrás que mandármelo al email eclari@iesgonzaloanaya.com
lunes, 5 de febrero de 2018

Gaudint la Química

El passat 18 de gener, els alumnes de Química de 2n de Batxillerat assistiren a la Facultat de Química de la Universitat de Valencia per tal de realitzar diverses pràctiques.
Primerament van assistir a una breu exposició sobre el campus de Burjassotl i a Facultat de Química. Despŕes, anaren a un dels laboratoris de la facultat, on els alumnes realitzaren diverses pràctiques.
La primera pràctica consistí en veure com reacciones tres ions metàl·lics, i aprofitar el coneixement d'aquestes reaccions per a identificar quin ió metàl·lic està present en una dissolució problema. Aquest procediment s'empra habitualment en molts procesos, com per exemple identificar contaminants de l'aigua.
A la segona pràctica es va procedir a sintetitzar nyló, un dels materials plàstics que més ha canviat la nostra forma de viure. Les aplicacions del nyló són molt grans, des del seu ús com a fibra textil, fins a la fabricació de vàlvules per al pas de fluids o pròtesis ortopèdiques.
La tercera pràctica consistí en produir una reacció química emprant el corrent elèctric. La reacció emprada va ser la deposició de coure sobre un clip metàlic. Procediments com aquest s'empren per a purificar el coure, recobriment amb or o argent d'objectes de joieria, fabricació d'objectes cromats o niquelats, plaques de circuits electrònics, etc.
Finalment, com a tancament de la jornada els alumnes participaren en una posada en comú, amb la resta de centres assistents a la jornada, per esbrinar les propietats fisicoquímiques del diòxid de carboni sòlid, o gel sec.


No hay comentarios:

Publicar un comentario